Tres veces discriminadas

Mulleres, mozas e sen recursos. Unha de cada tres rapazas entra na maioría de idade en situación de pobreza.

E o seu camiño para saír da exclusión é moito máis escarpado, só porque son mulleres.

Porque un tercio das adolescentes xa se sentiron acosadas sexualmente algunha vez.

Porque a gran maioría senten medo de ir soas pola rúa. E seguen sendo sinaladas como as responsables de evitar unha posible agresión.

Porque aumentan os estereotipos machistas entre a adolescencia, pero no currículum escolar non existe unha materia de igualdade. Nin educación afectivo-sexual cun enfoque de dereitos.

Porque se ademais de mulleres son inmigrantes ou LGTBI, os focos de discriminación son aínda maiores.

Porque cando entran na idade adulta xa constitúen a franxa de poboación con máis risco de pobreza.

Porque cando encontran o seu primeiro traballo xa cobran ata un 15% menos que os seus compañeiros homes. E esa fenda continúa crecendo coa idade.

Porque, se hai que asumir cargas familiares ou dispensar coidados, será cousa delas. Sobre todo en familias con escasos recursos.

Porque o seu futuro está criticamente lastrado só por seren mulleres.

Por estes e outros mil motivos, para todas elas, todos os dereitos.

#NingunhaMozaSenFuturo

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.