Ningún mozo sen futuro

Un tercio da xuventude galega está en risco de pobreza ou exclusión social. Igaxes existe para cambiar esta situación.

Somos igaxes

E temos unha misión:
Que ningunha nena, neno ou mozo teña que renunciar ao seu futuro por razón de pobreza ou exclusión social.

Máis de 20.000

Mozos e mozas recibiron o noso apoio dende 2001

Máis de 100.000

Nenas, nenos e mozos necesitan axuda en Galicia

O futuro de miles de nenos e nenas galegos está en perigo. Soamente son nenos ou adolescentes, pero cada día padecen as consecuencias da falta de recursos, da soidade ou da violencia.

Velamos polo seu dereito a:

Medrar nun clima seguro e protector.

Recibir unha educación de calidade e en condicións de equidade.

Contar con oportunidades para formarse e desenvolver todo aquilo que os move.

Acceder a un futuro profesional e converterse no que elas e eles mesmos queiran ser.

Temos unha misión

A maioría deles tiveron unha infancia chea de carencias. Hoxe non teñen oportunidades para construíren o seu propio futuro. Igaxes existe para cambiar esta situación.

O 34% da mocidade en Galicia está en situación ou risco de pobreza. Son máis de 100.000 mozas e mozos entre 16 e 29 anos.

Temos valores

Compromiso

coa infancia e a xuventude máis vulnerable e coas súas familias.

Participación

das nenas, nenos e mozos na construción do seu propio futuro e dun mundo máis xusto.

Incidencia

nos poderes públicos e na sociedade para lograr cambios que non deixen a ninguén atrás.

Aprendizaxe

para dar solucións cada vez mellores aos problemas que afectan a infancia e a xuventude.

Temos un modelo

Un anel coa persoa sempre no centro.

Levamos case 20 anos traballando polos dereitos da infancia e a xuventude en situación vulnerable en Galicia.

Sabemos que a exclusión social é un ciclo que se transmite dunha xeración a outra. Para que a roda deixe de xirar, nós construímos un anel de apoio arredor de cada nena, neno ou mozo.

Temos un equipo

E queremos ser o seu punto de apoio

Somos persoas apaixonadas. Traballamos xuntas para lograr cambios decisivos nas vidas de moitas nenas, nenos e mozos en Galicia.

Queremos ser o seu punto de apoio. Velamos pola súa educación e o seu crecemento persoal, nun clima seguro e sen violencia. Cremos neles e no seu potencial. E estamos ao seu carón ata que xa poidan voar sós.

Cambia a súa vida

Faite socio e axuda a cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos en toda Galicia.

Co apoio de persoas coma ti podemos facer que máis nenas e nenos en situación vulnerable poidan recibir a protección e a educación que necesitan.

Fai posible que sexan de maiores o que eles queiran ser.