Ter futuro é un dereito de todas as nenas e nenos

partidos políticos defender juventud extutelada

Pide aos partidos políticos que defendan á xuventude en risco

Precisamos un compromiso de todas as forzas políticas que garanta a posibilidade das mozas e mozos de construír un plan de vida digno, con especial atención á mocidade extutelada

Sigue as nosas
accións

Recibirás o último no teu correo

Por un ocio inclusivo

O autocoñecemento, socializar e a autonomía son aspectos fundamentais que a mocidade desenrola nos seus momentos de ocio. Non en tanto, non todas as mozas e mozos teñen acceso a un ocio saudable debido a que están nunha situación de vulnerabilidade ou risco de exclusión.

jóvenes tutelados programa mentor vigo

Un espazo de inclusión e convivencia

A cooperación veciñal é unha aprendizaxe fermosa e unha oportunidade para xerar redes de apoio para as  rapazas e rapaces que saen do Sistema de Protección. Favorecer a participación de persoas en risco de exclusión en iniciativas comunitarias é unha forma de crear relacións naturais que doutro xeito non se darían. Crear vínculos, botar raíces, sentir pertenza… Tamén é loitar contra a exclusión social e a estigmatización da mocidade tutelada e extutelada.

A loita polo benestar da mocidade do Sistema de Protección

Chegamos a unhas eleccións xerais nas que decidiremos o camiño que debe tomar a nosa sociedade. Dende o noso traballo diario queremos pedir a todos os partidos, e mesmo á sociedade civil, que se impliquen co benestar das mozas e mozos que saen do sistema de protección de menores. debemos garantir a súa integración social e que sexan quen de construír o futuro que elas e eles desexen.

Fai un agasallo solidario

Ao pedir a túa bolsa ou libreta axudas a que miles de escolares sen recursos poidan ter a educación que merecen.