Ter futuro é un dereito de todas as nenas e nenos

Petición equidade educativa

Por unha educación que non deixe ninguén atrás

Máis gasto en Educación: pedímoslle ao goberno da Xunta que non abandone o alumnado máis vulnerable.

Sigue as nosas
accións

Recibirás o último no teu correo

rapaza lendo nun faiado baixo un tragaluz

Atopar un fogar fóra das cidades

Atopar unha vivenda para establecerse e comezar a construir un futuro é un gran reto para a mocidade, sobre todo na situación actual. Á subida de prezos e a escaseza de vivenda hai que sumarlle as exixencias á hora de escoller persoas inquilinas. No caso das mozas e mozos en situación de tutela, estas exixencias veñen reforzadas por prexuízos e as zonas rurais e non urbanas non están exentas destas situacións.

Plaza de la Iglesia de Ordeza

Un paso adiante: o Erasmus de Kevin

Para as mozas e mozos tutelados, o Erasmus é un privilexio. Unha idea que a miúdo non se valora, xa que deben preocuparse prematuramente polo seu futuro, compaxinando estudos e traballo ou, en moitos casos, dedicándose só a traballar para xestionar a súa independencia

tres chicas observan el mar desde un camino. Al fondo del camino se observa un faro rodeado de flores

Un faro para iluminar o rumbo cara unha vida independente

Na mocidade, é común contar con alguén que nos brinde orientación en momentos difíciles. Ben sexa unha nai, un curmán ou unha irmá, esa persoa actúa como un faro na costa, iluminando o noso camiño cara á adultez e brindándonos o apoio necesario para superar obstáculos. Con todo, non todos teñen a sorte de contar cun referente de confianza.

Fai un agasallo solidario

Ao pedir a túa bolsa ou libreta axudas a que miles de escolares sen recursos poidan ter a educación que merecen.