Ter futuro é un dereito de todas as nenas e nenos

partidos políticos defender juventud extutelada

Pide aos partidos políticos que defendan á xuventude en risco

Precisamos un compromiso de todas as forzas políticas que garanta a posibilidade das mozas e mozos de construír un plan de vida digno, con especial atención á mocidade extutelada

Sigue as nosas
accións

Recibirás o último no teu correo

Dereito a un teito

Comezada unha nova lexislatura, é tempo de volver poñer sobre a mesa a necesidade dun consenso de estado sobre o dereito á vivenda e o seu acceso; un problema cada día máis visible nas nosas cidades e vilas.

Como percibe a xuventude a migración?

España e Galicia son lugares cada día máis diversos, e iso debería ser motivo de celebración. Pero onde medra a diversidade, medran tamén os discursos de odio contra o diferente, algo especialmente preocupante entre a xuventude cando falamos das persoas migrantes e racializadas.

Unha gran rede dentro e fóra da escola

A infancia e a adolescencia son as etapas da vida nas que se forma o noso carácter e personalidade, nas que creamos as nosas redes vitais, na casa e na escola. Por iso é imprescindible para o crecemento persoal das mozas e mozos, que entren en contacto con outros actores sociais, á marxe do ámbito educativo.

Fai un agasallo solidario

Ao pedir a túa bolsa ou libreta axudas a que miles de escolares sen recursos poidan ter a educación que merecen.