Ter futuro é un dereito de todas as mozas e mozos

Ningún mozo sen familia vivindo na rúa

Queremos que os gobernos garantan o dereito á vivenda de todas as mozas e mozos ex tutelados.

Sigue as nosas
accións

Recibirás o último no teu correo

Por unha educación afectivo sexual desde a infancia

Por que pedimos que se imparta como materia en Primaria e Secundaria? Aquí dámosche sete razóns.

A mocidade tutelada poderá percibir axudas ao alugueiro

Cúmprese así unha medida que en Igaxes reclamamos desde a presentación do Plan Galego de Vivenda en 2018.

Dez argumentos contra o discurso de odio

Paremos os bulos que incitan ao odio e criminalizan os mozos e mozas estranxeiros non acompañados.

Esta libreta é especial

Porque ao pedila axudas a que miles de escolares sen recursos poidan ter a educación que merecen.