Ter futuro é un dereito de todas as mozas e mozos

Ningún mozo sen familia vivindo na rúa

Queremos que os gobernos garantan o dereito á vivenda de todas as mozas e mozos ex tutelados.

Sigue as nosas
accións

Recibirás o último no teu correo

Seis propostas para protexer a infancia máis vulnerable

Estas son as medidas que estimamos necesarias para garantir os seus dereitos durante a crise sanitaria.

Abrimos canal de atención ás familias durante a alerta

Se a situación está a afectar ao clima familiar ou ao benestar dos teus fillos e fillas, contáctanos.

Medidas de actuación de Igaxes ante a emerxencia

Para que as súas consecuencias non golpeen máis intensamente á infancia e a xuventude máis vulnerables.

Esta libreta é especial

Porque ao pedila axudas a que miles de escolares sen recursos poidan ter a educación que merecen.