Ter futuro é un dereito de todas as mozas e mozos

“Non quero ser unha excepción”

O 75% da xuventude tutelada abandona os estudos prematuramente. Carmen está decidida a facer algo para que isto cambie.

A educación
é a clave

Todas as nenas e nenos deberan ter as mesmas oportunidades de aprender.
Escola da vida é a nosa solución para borrar as desvantaxes.

COÑECE MÁIS

Máis historias

Contra o estigma: “non nos xulgues”

África e Mikel teñen 18 anos. E enfróntanse cada día a un estigma moi inxusto.

Un pacto educativo para a equidade

O pacto que propoñen os partidos maioritarios debe ter en conta o alumnado máis desfavorecido.

Dobremente excluídas

O paro xuvenil castiga especialmente ás mozas e mozos en risco de exclusión.