Dereito á educación

Todas as nenas e nenos teñen dereito a unha educación de calidade e a recibila en condicións de equidade.

Derecho a la educación. Jóvenes tuteladas estudiando
icon-testimonios

“Antes estaba moi nerviosa. Vivía lonxe da miña familia e pagábao con todo o mundo. Agora estanme axudando moitísimo. Quero seguir formándome en hostalería porque me gusta moito a cociña.”

— Olga, 16 anos

1 de
cada 4

escolares en Galicia

A pobreza familiar afecta a un de cada catro escolares en Galicia. Miles de nenas, nenos e mozos teñen problemas na escola por falta de recursos, falta de afecto, problemas familiares ou emocionais.

QUERO AXUDAR
0%

do alumnado máis desfavorecido abandona a escola prematuramente

0%

dos nenos con risco de fracaso escolar padece algún conflito social ou familiar

0%

a exclusión social transmítese de pais a fillos en 4 de cada 5 familias

Temos solucións

Defendemos con respostas concretas o seu dereito a un futuro

Programa Escola da vida. Protección a los escolares en riesgo de exclusión.

Escola da vida

Miles de escolares en Galicia sofren por problemas que ninguén ve. Nós estamos xunto a eles e xunto ás súas familias para que poidan crecer e aprender seguros e acompañados.

Programa Mentor Protección e oportunidades para a mocidade tutelada.

Programa Mentor

A mocidade tutelada está obrigada a emanciparse a partir dos 18 anos. En Mentor dámoslles vivenda, protección e todo o apoio necesario para que desenvolvan o seu potencial. No seu camiño cara á vida adulta, camiñamos con eles.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.