Aviso legal

INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR IGAXES, responsable do sitio web, a seguir RESPONSABLE, pon á disposición dos usuarios o presente documento para informarlles sobre as condicións de uso da páxina web e para cumprir as obrigas dispostas na Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico e demais normas aplicables.

Toda persoa que acceda a este sitio web ten a consideración de usuario, comprometéndose, sen reservas, á observancia e ao cumprimento rigoroso das disposicións aquí establecidas, así como calquera outra disposición legal que sexa aplicable, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR IGAXES se resérvase o dereito de modificar calquera tipo de información que puidera aparecer no sitio web, sen que exista obriga de preavisar ou poñer en coñecemento dos usuarios ditas obrigas, enténdese como suficiente coa publicación no sitio web do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR IGAXES.

1. Datos identificativos

Nome de dominio: https://www.igaxes.org Denominación social: INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR IGAXES NIF: G15784978 Domicilio social: Rúa do Valiño 63-65 15707 Santiago de Compostela Teléfono: 981 561 169 e-mail: igaxes@igaxes.org  Inscrita no Rexistro (Mercantil / Público): rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia co nº E4857.

2. Dereitos de propiedade intelectual e industrial 

O sitio web, incluíndo a título enunciativo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos, son propiedade do “responsable” ou, se é o caso, dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes. O sitio web proporciona información xeral e particular, datos e acceso a servizos, sendo responsabilidade do usuario realizar un uso dilixente, correcto e lícito. Por iso o usuario comprométese a non utilizar os contidos publicados cunha finalidade contraria á Lei, á moral e á orde pública, ademais obrígase a non reproducir, copiar, distribuír, transformar ou modificar o contido de esta página web, en calquera tipo de soporte, salvo autorización expresa do seu lexítimo titular. Calquera uso non autorizado previamente considérase un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial do autor. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao RESPONSABLE e que puideran aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eless mesmos responsables de calquera posible controversia que puidera suscitarse respecto aos mesmos. O RESPONSABLE autoriza expresamente a que

terceiros poidan redirixir directamente aos contidos concretos do sitio web, e en todo caso redirixir ao sitio web principal de https://www.igaxes.org.  O RESPONSABLE recoñece a favor dos seus titulares os correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial, non implicando a sús soa mención ou aparición no sitio web a existencia de dereitos ou responsabilidade algunha sobre os mesmos, como tampouco respaldo, patrocinio ou recomendación por parte do mesmo. Para realizar calquera tipo de observación respecto a posibles incumprimientos dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como sobre calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do correo electrónico de contacto.

3. Tratamento dos datos persoais

O RESPONSABLE do sitio web pon en coñecemento dos usuarios que o acceso ao sitio web non supón a recollida de datos personales, non obstante, podemos recadar datos a través das cookies que se instalan e nos distintos formularios e formas de contacto accesibles desde o sitio web. Polo tanto, informamos aos usuarios que para obter máis información consulten a Política de Privacidade a Política de Cookies.

4. Exención de responsabilidades

O RESPONSABLE non p0de garantir a dispoñibilidade e continuidade no funcionamiento da páxina web nin tampouco garantir a utilidade da mesma ou dos seus contidos. A organización exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web sempre e cando esta información sexa manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

Uso de Cookies

Este sitio web pode utilizar cookies técnicas, pequenos arquivos de información que o servidor envía ao ordenador de quen accede á páxina, para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas teñen, en todo caso, carácter temporal, coa única finalidade de facer máis eficaz a navegación, e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso, estas cookies non proporcionan por si mesmas datos de carácter persoal e non se utilizarán para a recollida dos mesmos. Mediante o uso de cookies tamén é posible que o servidor onde se atopa a web recoñeza o navegador utilizado polo usuario coa finalidad de que a navegación sexa máis sinxela, permitindo, por exemplo, o acceso dos usuarios que se rexistraran previamente ás áreas, servizos, promocións ou concursos reservados exclusivamente a eles sen ter que rexistrarse en cada visita. Tamén se poden utilizar para medir a audiencia, parámetros de tráfico, controlar o progreso e número de entradas, etc. Para obter información polo miúdo sobre o uso de cookies consulte a Política de Cookies.

Política de ligazóns

Dende o sitio web, é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o RESPONSABLE non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus respectivos sitios web, non asume ningún tipo de responsabilidade respecto a ditos contidos. En todo caso, procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidera contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección a dito sitio web, poñendo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión. O RESPONSABLE, en cumprimento do disposto nos artigos 11 e 16 da LSSICE, ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, colaborando de forma activa na retirada ou, no seu caso, bloqueo de todos aqueles contidos que poidan afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, os dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidera ser susceptible desta clasificación, pídese o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web a través da dirección de email de contacto. Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamiento os 365 días do ano, 24 horas ao día. Sen embargo, o “responsable” non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior, catástrofes naturais, folgas ou circunstancias semellantes que fagan imposible o acceso á páxina web.

Enderezos IP

Os servidores do sitio web poderán detectar de maneira automática o enderezo IP e o nome de dominio utilizados polo usuario. Un enderezo IP é un número asignado automáticamente a un ordenador cando éste conéctase a Internet. Toda esta información rexístrase nun ficheiro de actividade do servidor que permite o posterior procesamento dos datos co fin de obter medicións únicamente estadísticas que permitan coñecer o número de impresións de páxinas, o número de visitas realizadas aos servidores web, a orde de visitas, o punto de acceso, etc.

5. Lei aplicable e xurisdición

O RESPONSABLE resérvase a facultade de presentar accións civís ou penais se o considera oportuno en relación co uso indebido do seu sitio web e o seu contido e/ou en caso de incumprimento das presentes condicións. Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais máis próximos a Santiago de Compostela.

Aviso legal actualizado a 28 de marzo de 2023