Dereito ao emprego

Todas as persoas teñen dereito ao traballo, a elixilo libremente e a ter un nivel de vida adecuado

Igaxes. Derecho al empleo
Testimonio Jose
icon-testimonios

“A parte máis dura é o medo a sentirme só e afastado. Se non tivese traballo faltaríame a parte esencial da vida que construín.

Coa axuda que recibín teño todas as ferramentas posibles para mantelo e sentirme seguro de min mesmo.”

— Jose, 25 anos

Máis de
100.000

mozas e mozos están actualmente en risco de pobreza en Galicia

Acceder a un traballo ou a unha vivenda é algo case inalcanzable para moitos deles. Están nunha idade decisiva para o seu futuro, pero non teñen recursos para seguiren formándose.

Buscan cada día a súa oportunidade, pero todas as portas están pechadas. Temos que facer todo o posible por abrilas.

QUERO AXUDAR
0%

da mocidade entre 16 e 29 anos está en risco de pobreza

0%

do emprego xuvenil é temporal ou precario

0%

das mozas e mozos tutelados emancípanse en situación precaria

Temos solucións

Defendemos con respostas concretas o seu dereito a un futuro

Programa Mentor Protección e oportunidades para a mocidade tutelada.

Programa Mentor

As mozas e mozos tutelados están obrigados a emanciparse a partir dos 18 anos. Nós proporcionamos vivenda, educación e apoio á independencia desde que son adolescentes. No seu camiño de cambio cara á vida adulta, nós camiñamos con eles.

Vida independiente. Derecho al empleo

Porta aberta

Para saír da exclusión social, calquera persoa moza precisa que alguén lle dea unha oportunidade. Xuntos creamos todo un plan de formación e emprego en diálogo coas empresas. E seguimos presentes despois da inserción para que todo saia ben.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.