Memoria 2019

Aspiramos a unha sociedade onde ningunha crianza, ningunha persoa moza teña que renunciar ao seu futuro por razón de pobreza ou exclusión social.

Grazas a ti, cada ano estamos un paso máis cerca. Velaquí o que fixemos posible en 2019.

memoria igaxes 3019
memoria igaxes 2019

Ningún neno, ningunha nena desprotexida

Para que crezan seguras e en familia

Aínda un de cada cinco nenos e nenas están en situación de pobreza en Galicia. Grazas ao teu apoio, en 2019 chegamos a máis crianzas nos nosos programas de protección á infancia: un 15% máis ca o ano anterior.

3120

nenas, nenos e persoas mozas ás que chegamos en toda Galicia en 2019.

736

crianzas recibiron atención para mellorar a súa estima propia, motivación e autonomía persoal.

101

nais e pais melloraron as súas competencias parentais ou recibiron atención psicosocial.

Memoria igaxes 2019

Dereito á educación, dereito á equidade

Actuamos para que poidan aprender en igualdade de condicións, xogar e relacionarse

Miles de escolares afrontan cada curso en desvantaxe por falta de recursos, problemas familiares ou inseguridade. En 2019 estivemos presentes en 11 centros de ensino facendo valer o seu dereito a partir desde a mesma liña de saída.

1618

alumnado ao que chegamos en toda Galicia no curso 2018-2019.

288

mozas e mozos especialmente vulnerables remataron accións de formación ou pasaron de curso.

751

nenas e nenos participaron en accións de convivencia contra o acoso escolar.

771

participaron en accións educativas para a igualdade de xénero e contra o maltrato.

Memoria 2019 igaxes

Un fogar onde crecer

Para que a mocidade sen respaldo familiar poida sentirse acollida

Aos 18 anos, as mozas e mozos tutelados afrontan a súa saída do sistema de protección de menores. Nas nosas vivendas de autonomía do Programa  Mentor teñen un fogar onde vivir ata sentírense preparados para saltar ao mundo.

82

adolescentes atoparon un fogar nos nosos pisos tutelados

108

mozos e mozas migrantes iniciaron un plan persoal de integración social e laboral

602

persoas tuteladas e ex tuteladas recibiron protección e apoio no seu camiño cara á vida independente.

Memoria 2019 igaxes

Dereito a escoller o seu propio futuro

Creamos oportunidades de emprego e formación para a vida independente

A mocidade segue a ser a franxa da poboación máis excluída polo mercado de traballo. En 2019 dedicamos case un 4% máis dos nosos recursos a reforzar os nosos programas de vida independente. Actuamos para que este contexto tan adverso non lles impida escoller o camiño que desexan para si.

1269

nenos, nenas e adolescentes melloraron a súa autonomía persoal e adquiriron habilidades para a vida independente.

438

persoas en situación vulnerable lograron un contrato de traballo

180

empresas galegas colaboraron con inserción laboral, formación, patrocinio ou voluntariado corporativo

Así distribuímos os nosos recursos en 2019

recursos-2019

Vivenda: 17,14%

Educación: 10,24%

Autonomía e independencia: 24,58%

Formación para o emprego: 11,23%

Apoio ás familias: 12,29%

Inserción laboral: 17,99%

Redes de apoio: 6,54%

Distribución de ingresos

Financiamento público: 84%

Financiamento privado: 16%

Ingresos totais: 2.207.570,50€

Incrementamos un 9,32% o orzamento global do exercicio anterior. Aumentamos fondos nas nosas catro áreas xerais de intervención: infancia e familia, educación, emprego e comunidade. Chegamos a 3.120 nenas, nenos, persoas mozas e familias en toda Galicia, un 7,95% máis ca en 2018.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.