Universidade de Vigo (Campus Ourense)
Curso 2022-2023

Especialista en autonomía de mozos e mozas no sistema de protección

Esta especialización está dirixida a persoas con vocación para o traballo coa mocidade tutelada. Como resultado o alumnado formarase para o acompañamento de mozos e mozas no camiño de cambio cara á vida independente.

Falamos de mozos e mozas sen apoio familiar que creceron ao abeiro do sistema de protección de menores. Falamos tamén de mocidade que está baixo garda administrativa;  ou que debe afrontar o cumprimento de medidas xudiciais.

Bolsa de emprego con 10 contratos de traballo

O programa de estudos ten vocación profesional. Compleméntase cun período de prácticas en recursos residenciais. Ao remate do curso, Igaxes ofrecerá 10 contratos de traballo en postos de intervención directa,  (Para o acceso será imprescindible o Grao de Educación Social)

Preinscrición: do 14 de novembro ao 13 de decembro de 2022.

Inicio das aulas: 16 de xaneiro de 2023.

Organizan: Facultade de Educación e Traballo Social, Universidade de Vigo (Campus de Ourense). Igaxes.

Profesorado

Combinamos a experiencia académica con profesionais expertos na intervención coa mocidade

Prácticas en proxectos

O alumnado completará 300 horas de traballo en recursos residenciais de autonomía

Bolsa de emprego

Igaxes ofertará 10 contratos de traballo remunerado con opción de continuidade ao remate dos estudos

Condicións do curso

Dirixido a: Estudantes de primeiro e segundo ciclo dos graos de educación social, traballo social, pedagoxía e psicoloxía, así como doutras titulacións afíns. Titulados/as universitarios/as nas anteriores titulacións.

Estudos: 30 créditos; oito módulos teóricos e un módulo práctico en vivendas tuteladas, vivendas asistidas ou en oficinas de inserción laboral con mocidade en protección.

O curso abrangue do 16 de xaneiro ao 30 de xuño de 2023. As aulas terán lugar Facultade de Educación e Traballo Social da Universidade de Vigo en Ourense, os xoves e os venres de 16 a 21 horas.

Prazas ofertadas: 20.

Importe da matrícula: 686€

Prácticas e bolsa de emprego

O programa de prácticas en ONGs abrangue 300 horas de traballo. Ofertaranse prácticas en proxectos de intervención directa con infancia e xuventude nas principais cidades galegas.

Ao remate do curso o alumnado terá acceso a unha bolsa de emprego remunerado. 10 contratos con opción de continuidade para traballar en proxectos propios de Igaxes. Para o acceso ao traballo é imprescindible contar coa titulación de Educación Social

Programa de estudos

Dossier da formación

Información e preinscricións

Facultade de Educación e Traballo Social

Edificio de Facultades, As Lagoas, s/n, 32004 Ourense. Tel. 988387101

Preinscrición e matrícula na web da Universidade de Vigo

Igaxes

Rúa do Valiño, 63-65. 15707 Santiago de Compostela.
Tel. 981 561 169  (mañás) | comunicacion@igaxes.org