Un espazo seguro para toda a familia

“Antes case sempre estabamos discutindo, agora estamos máis tranquilos”

Todas as familias pasan por dificultades. Xerar espazos de confianza nos que fomentar o diálogo e a empatía é fundamental para que todos os nenos e nenas poidan medrar nun espazo seguro.

As realidades das que proveñen as persoas que conforman un núcleo familiar son variables e afectan aos lazos que se constrúen no día a día. Por iso, é importante traballar a escoita, a empatía e a comunicación, para que todos os membros da familia poidan entenderse entre eles.

No Programa de Competencias familiares, as educadoras e educadores traballan con todos os membros da familia para mellorar as relacións entre eles.  É fundamental darlles ferramentas para que poidan construír espazos de convivencia seguros.

“As educadoras traballamos dende unha aprendizaxe horizontal, bidireccional, nós aprendemos das familias e elas aprenden de nós”, conta María, educadora do programa. Para ela, unha das cuestións máis importantes do programa e darlles estratexias as familias que lles permitan lidiar con situacións máis complexas, mellorar as habilidades parentais e previr as conductas de risco.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.