Por unha educación que non deixe a ninguén atrás

Máis gasto en Educación: firma e pídelle ao futuro goberno da Xunta que non abandone o alumnado máis desfavorecido.

Suma a túa firma

Apoiou coa súa firma esta petición:

Pedimos que o futuro goberno saído das eleccións do 5 abril aumente o gasto anual ata chegar aos 3.000 millóns de orzamento antes do remate da lexislatura. Só dese modo teremos un modelo de equidade que teña en conta as nenas e nenos que peor o están a pasar.

**a túa firma**

0 firmas

Compárteo:

   

Cando un novo curso comeza, non todos os nenos e nenas parten da mesma liña de saída. Un de cada catro escolares sofre as consecuencias da pobreza familiar.

A pobreza limita entre un 50% e un 80% o seu futuro educativo. Teñen máis dificultades para aprender. Son máis vulnerables ao estrés e á inseguridade. Sofren máis problemas de saúde física e emocional e non poden recibir das súas familias a axuda escolar que necesitan.

O actual gasto galego en Educación é o mesmo que en 2007: está a igual nivel que antes da crise. O noso sistema educativo non ten en conta as nenas e nenos sen recursos, que teñen 6 veces máis risco de abandonar a escola. O que pedimos é que a escola non os abandone a eles.

“Necesito que alguén me axude a estudar”

– Jorge, 13 anos

“Miña nai sempre traballa ata moi tarde”

– Laura, 15 anos

Pedimos que o futuro goberno saído das eleccións do 5 abril aumente o gasto anual ata chegar aos 3.000 millóns de orzamento antes do remate da lexislatura. Só dese modo teremos un modelo de equidade que teña en conta as nenas e nenos que peor o están a pasar.

A nosa petición:

Que todas as familias con ingresos iguais ou inferiores ao salario mínimo interprofesional teñan praza garantida e gratuíta para as súas fillas e fillos na etapa 0-3.

Que se faga cumprir o protocolo contra o acoso escolar e se desenvolva un plan preventivo de convivencia que poña o foco non so na vítima e no agresor, senón tamén nas testemuñas.

.

Que o alumnado con maior risco de exclusión poida recibir apoio profesional para reforzo escolar e atención psicolóxica e emocional.

Que os datos globais de medición de éxito escolar se incorporen indicadores socioeconómicos que permitan calcular o impacto da pobreza no abandono escolar prematuro.

Suma a túa firma

Dille ao próximo goberno da Xunta que non abandone o alumnado máis desfavorecido: que aumente o gasto público en Educación.

QUERO FIRMAR