Por unha educación que non deixe ninguén atrás

Máis gasto en Educación: pídelle ao goberno da Xunta que non abandone o alumnado máis vulnerable.

Suma a túa firma

Apoiaches coa túa firma esta petición:

Pedimos que o próximo goberno galego saído das eleccións do 12 de xullo aumente progresivamente o gasto en Educación desde o primeiro ano de lexislatura. Só dese modo tendremos un modelo de equidade que teña en conta as nenas e nenos que peor o están a pasar.

**a túa firma**

291 firmas

Comparte:

   

A volta ás aulas non será igual para todo o alumnado: un de cada cinco nenos e nenas en Galicia sofre as consecuencias da pobreza familiar.

A pobreza limita ata un 80% o seu futuro educativo. Teñen máis dificultades para aprender. Están máis expostos a situacións de estrés e malestar na casa. Non teñen figuras adultas de quen recibir a axuda escolar que necesitan.

Estes problemas empeoraron no confinamento. Non ir á escola significa perder contacto coas amizades. Deixar de recibir apoio do profesorado e doutros referentes positivos. Significa máis presión para as familias, que viron agravada a súa situación nesta crise.

Petición equidade educativa

Máis recursos para a equidade

O actual gasto galego en Educación (1.446 millóns de euros) é inferior ao do ano 2009. Incluso se lle sumamos os fondos Covid achegados polo Goberno de España, non chega para compensar as desigualdades.

Queremos un modelo educativo que teña en conta o alumnado máis desfavorecido. Estes nenos e nenas teñen 6 veces máis risco de abandonaren a escola. O que pedimos é que a escola non as abandone a elas.

A nosa petición:

1. Máis fondos

Que o goberno da Xunta aumente o orzamento para Educación un 5% cada ano de lexislatura, e que ese incremento estea integramente destinado a medidas de equidade educativa.

2. Máis atención por alumno/a

Que se reforce a contratación de profesorado titular e de apoio; especialistas de atención psicolóxica e socioeducativa; pedagoxía terapéutica e logopedia.

3. Centros de apoio especial

Prioridade de investimento naqueles centros que, por mor das circunstancias do seu alumnado (contexto desfavorecido, necesidades especiais, orixe estranxeira, etc.), precisen de recursos de apoio máis urxentes.

4. Garantía de apoio non presencial

Que, se é preciso retomar a aprendizaxe a distancia, se garantan os medios técnicos, a atención individual e o apoio emocional para o alumnado con maiores dificultades.

5. Datos de éxito escolar por nivel de renda

Que o desempeño educativo se mida de agora en diante por nivel de renda, para medir o impacto real da pobreza familiar no abandono escolar prematuro.

Suma a túa firma

Dille ao goberno da Xunta que non abandone o alumnado máis desfavorecido: que aumente o gasto público en Educación.

QUERO FIRMAR