Ningún mozo sen familia vivindo na rúa

Firma e pídelles aos representantes políticos que garantan o dereito á vivenda para todas as mozas e mozos ex tutelados.

Firma a nosa petición

apoiou coa súa firma

Pedímoslles aos gobernos central e autonómico que garantan unha reserva de vivenda pública protexida para o acceso directo e gratuíto das mozas e mozos tutelados que saen do sistema de protección e carecen de apoio familiar. E que teñan dereito a retornar a ela se, unha vez emancipados, non dispoñen dos ingresos mínimos necesarios para asumir os gastos de vivenda e manutención.

**a túa firma**

1,008 firmas

Comparte:

   

Estiveron protexidos mentres foron menores. Pero ao cumpriren 18 deben afrontar a súa vida en soidade. Porque non teñen unha familia á que volver.

En España hai 40.000 nenas, nenos e adolescentes tutelados. Cada ano, máis de 2.000 deixan o sistema de protección tras cumpliren a maioría de idade. E o 47% emancípanse en situación precaria. 

A súa infancia xa foi abondo difícil. As súas familias non puideron, non souberon ou non quixeron coidalos. Agora que son maiores de idade non teñen marxe de erro: se non atopan un medio de vida, o seu destino é a rúa. 

“A parte máis dura é sentirse só e apartado”

– Jose, 23 anos

“O que máis medo me dá é non atopar traballo”

– Celia, 19 anos

Son os máis ameazados polo paro e a temporalidade laboral. A sensación de soidade e o risco de depresión son moito máis frecuentes que entre o resto da xuventude. Necesitan unha solución en termos de vivenda para non quedaren desprotexidos.

A nosa petición:

Que todos os partidos políticos consideren no seu programa de vivenda a mocidade ex tutelada como colectivo de atención especial.

Que os gobernos central e autonómicos garantan o acceso gratuíto das mozas e mozos ex tutelados ao parque de vivenda pública protexida, durante polo menos dous anos e con posibilidade de retorno.

Suma a túa firma

Dilles aos representantes políticos que non os deixen desprotexidos: ningunha moza e ningún mozo sen familia vivindo na rúa.

QUERO FIRMAR