Ningún mozo sen familia vivindo na rúa

Firma e pídelles aos representantes políticos que garantan o dereito á vivienda para todas as mozas e mozos ex tutelados.

Firma a nosa petición

apoiou coa súa firma

Pedímoslles aos gobernos central e autonómico que garantan unha reserva de vivenda pública protexida para o acceso directo e gratuíto das mozas e mozos tutelados que saen do sistema de protección e carecen de apoio familiar. E que teñan dereito a retornar a ela se, unha vez emancipados, non dispoñen dos ingresos mínimos necesarios para asumir os gastos de vivenda e manutención.

**a túa firma**

0 firmas

Compárteo:

   

Estiveron protexidos mentres foron menores. Pero ao cumpliren 18 deben afrontar a súa vida en soidade. Porque non teñen unha familia á que volver.

En España hai 40.000 nenas, nenos e adolescentes tutelados. Cada ano, máis de 2.000 deixan o sistema de protección tras cumpliren a maioría de idade. E o 47% emancípanse en situación precaria. 

A súa infancia xa foi abondo difícil. As súas familias non puideron, non souberon ou non quixeron coidalos. Agora que son maiores de idade non teñen marxe de erro: se non atopan un traballo ou un medio de vida, o seu destino é a rúa. 

icon-testimonios

“Ao non ter unha familia detrás estou soa ante todo. Se perdese o meu traballo estaría na rúa.”

Stephanie, 24 anos

A xuventude ex tutelada está especialmente afectada polo paro e a temporalidade laboral. A sensación de soidade e o risco de depresión son moito máis frecuentes que entre o resto da xuventude. E viven en constante estado de alerta por se un día non pueden afrontar os gastos máis básicos.

Necesitan unha solución de continuidade en termos de vivenda para no quedaren desprotexidos. Porén, o recente Plan Estatal de Vivenda 2018-2021 nin sequera menciona a xuventude ex tutelada. Malia a súa gran vulnerabilidade, non é considerada colectivo preferente para recibir axudas ao alugueiro.

A vivenda é un dereito, pero moitos mozos e mozas non poden velo cumprido. Por iso pedimos:

Que todos os partidos políticos consideren no seu programa de vivenda a mocidade ex tutelada como colectivo de atención especial.

Que os gobernos central e autonómicos garantan o acceso gratuíto das mozas e mozos ex tutelados ao parque de vivenda pública protexida, durante polo menos dous anos e con posibilidade de retorno.

Suma a túa firma

Dilles aos representantes políticos que non os deixen desprotexidos: ningunha moza e ningún mozo sen familia vivindo na rúa.

QUERO FIRMAR