Memoria 2018

Contigo seguimos alimentando o futuro de miles de nenas, nenos e mozos en toda Galicia

Ningunha nena e ningún neno desprotexido

Grazas a ti, en 2018 puidemos destinar máis recursos a garantir a protección e o benestar da infancia máis fráxil

A pobreza familiar segue a condicionar decisivamente o futuro de miles de nenas e nenos. Un de cada catro menores en Galicia están nesta situación.

O ano pasado destinamos máis recursos a vermos cumprido o seu dereito a crecer seguros, a aprender, a xogar e a desenvolverse. Para que conten con toda a protección necesaria ante calquera tipo de violencia ou risco para a súa saúde, tanto física como emocional.

E aumentamos os recursos de apoio ás nais e pais, con accións de respaldo na crianza, mellora das súas competencias familiares e acceso ao emprego.

2900

Nenas, nenos e mozos aos que chegamos en toda Galicia en 2018.

626

nenos e nenas en situación vulnerable recibiron atención emocional continuada.

78

adolescentes sen apoio familiar atoparon un fogar nos nosos pisos tutelados do Programa Mentor.

Defendemos o seu dereito a unha educación en equidade

Dedicando máis esforzos a facer posible que todo o alumnado poida aprender en igualdade de condicións

Máis de 100.000 escolares en Galicia afrontaron o pasado curso con desvantaxes relacionadas coa falta de recursos, problemas familiares ou inseguridade. En Igaxes seguimos traballando para borrar estas desvantaxes e para facer valer o seu dereito a partir desde a mesma liña de saída.

Con coidado emocional e psicolóxico, redes de apoio, reforzo educativo, axudas para continuar estudos, loitando contra o acoso e a violencia… Actuamos para desterrar o abandono escolar prematuro. Para que poidan aprender en condicións de protección e benestar e convertírense nas persoas que son capaces de ser.

1577

escolares aos que chegamos durante o curso 17-18.

845

participaron nas nosas accións de convivencia e contra o acoso

310

mozos/as especialmente vulnerables remataron accións de formación ou pasaron de curso

Actuamos para que poidan construír o seu propio futuro

Creando máis oportunidades de emprego e formación para mozos e familias en situación vulnerable

A mocidade segue a ser a franxa da poboación máis excluída polo mercado de traballo. En 2018, o paro xuvenil e a elevada temporalidade seguiron discriminando a aquelas mozas e mozos que xa padeceron unha infancia fráxil.

Nestes 12 meses chegamos a máis mozas, mozos e familias en dificultade e creamos máis oportunidades de emprego e formación. Seguimos traballando cada día para que este contexto adverso non lles impida andar o seu camiño. Porque ter futuro tamén é un dereito.

1573

persoas formáronse para traballar e melloraron as súas opcións de emprego

575

mozas e mozos sen apoio familiar recibiron apoio durante o seu camiño cara á vida independente

474

persoas en situación vulnerable asinaron un contrato de traballo en 2018 e un 52% delas son mulleres

Así destinamos os nosos recursos en 2018

recursos_2018

Vivenda: 16,30%

Educación: 12,22%

Autonomía e independencia: 21,47%

Formación para o emprego: 13,35%

Apoio á familia: 11,96%

Inserción laboral: 18,40%

Redes de apoio: 6,30%

Distribución de ingresos

Gráfica de distribución de ingresos 2017

Financiamento público: 84%

Financiamento privado: 16%

Ingresos totais: 2.015.768,51€

Incrementamos nun 4,56% o orzamento global do exercicio anterior, o que nos permitiu reforzar as nosas áreas de familia, educación e emprego e chegar a 2.900 nenas, nenos e mozos en toda Galicia.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.