Escola da vida

Para unha educación
sen desvantaxes.

icon-testimonios

“Tiven que ir a un instituto diferente. Tiña problemas cos novos compañeiros, e tamén na miña casa. Aquí encontrei o apoio que me faltaba. Volvín render nos estudos e déronme as solucións que non encontraba noutro lugar.”

— Ángela, 18 anos

Escola da vida é o noso programa dirixido ao alumnado que afronta a etapa escolar en situación de desvantaxe. Actuamos para impedir que as carencias materiais ou afectivas, a desprotección ou a inseguridade poñan en perigo a súa educación e o seu futuro.

Actuamos dentro e fóra das aulas para garantir que aprenden en condicións de protección, saúde e benestar. Procurámoslles os espazos e o tempo axeitados para xogar e desenvolverse. E axudamos ás súas familias a construír un clima protector e a tomar parte activa na educación das súas fillas e fillos.

Para axudar ao alumnado xa desmotivado a encontrar novas razóns para seguir na escola, contamos ademais co Programa Aleida para a promoción do éxito escolar.

Coñece Aleida

15000

alumnas e alumnos atendidos desde 2009

32

centros de ensino nos que xa actuamos

480

mozas e mozos recibiron apoio emocional continuado

Estamos…

Con cada alumno/a

que necesite atención continuada en caso de desprotección, conflito familiar ou acoso escolar.

Coas familias

que precisen axuda para recuperar un clima positivo e alentador para os seus fillos e fillas.

Coa conciliación

para que sempre teñan un lugar no que sentírense acompañados e aceptados.

Cos centros de ensino

para activarmos accións comúns a prol da convivencia e previr o abandono escolar prematuro.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Asóciate a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos en toda Galicia.

Co apoio de persoas coma ti podemos darlles protección e a educación que necesitan.

Fai posible que sexan de maiores o que eles queiran ser.