Escola da vida

Para que nada poña en perigo
o seu dereito á educación.

icon-testimonios

“Tiven que ir a un instituto diferente. Tiña problemas cos novos compañeiros, e tamén na miña casa. Aquí encontrei o apoio que me faltaba. Volvín render nos estudos e déronme todo o que non encontraba noutro lugar.”

— Ángela, 18 anos

Escola da vida é o noso programa para impedir que as carencias materiais ou afectivas, a desprotección ou a inseguridade poñan en perigo a educación e o futuro de miles de escolares.

Actuamos dentro e fóra das aulas para garantir que aprenden en condicións de protección, saúde e benestar. Procurámoslles os espazos e o tempo axeitados para xogar e desenvolverse. E axudamos ás súas familias a construír un clima protector e a tomar parte activa na educación das súas fillas e fillos.

16500

alumnas e alumnos atendidos desde 2010

32

centros de ensino nos que xa actuamos

216

adolescentes especialmente vulnerables recibiron apoio continuado en 2019

Estamos…

Con cada alumno/a

que necesite atención continuada en caso de desprotección, conflito familiar ou acoso escolar.

Coas familias

que precisen axuda para recuperar un clima positivo e alentador para os seus fillos e fillas.

Cos centros de ensino

para actuar conxuntamente a prol da convivencia e previr o abandono escolar prematuro.

Co profesorado

ofrecéndolle apoio emocional online en situacións de dificultade como as vividas durante o confinamento.

Igaxes. Cambia su vida

Cambia a súa vida

Únete a igaxes para cambiar a vida de miles de nenas, nenos e mozos.

Contigo podemos darlles a protección e a educación que necesitan. Xuntos faremos posible que sexan de maiores o que soñan ser.