Avisos legais

Política de privacidade

1.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes), con CIF G15784978, con domicilio social en Rúa dá Muíña 24, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña), inscrita no rexistro de Asociacións co nº 621/2001 e no rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais da Xunta de Galicia co nº E4857 quere dar a coñecer, mediante o presente texto, cales son os criterios e regras que segue respecto da utilización dos datos persoais que calquera usuario facilite durante o acceso ao seu sitio web, en https://www.igaxes.org

2.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidas na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve. A Política de Protección de Datos adoptada polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA Ou TERCEIRO SECTOR (igaxes) pode variar co tempo, debido a posibles cambios lexislativos ou dos criterios seguidos pola Axencia de Protección de Datos. Calquera cambio que poida producirse respecto diso, será comunicado a través desta páxina.

3.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes), ademais, adoptou as medidas esixidas na Lei de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico ( LSSICE), do 11 de xullo de 2002, no proceso de desenvolvemento e implantación da súa páxina web https://www.igaxes.org

4.- A información obtida polo INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) a través dos formularios existentes na súa páxina web, atópase arquivada nun ficheiro automatizado rexistrado no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos. Este ficheiro automatizado é propiedade do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) .

5.- A finalidade da recollida e tratamento de datos é: INFORMAR SOBRE AS ACTIVIDADES LEVADAS A CABO POLO INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR E PRESTAR SERVIZOS DE INFORMACIÓN QUE AS PERSOAS SOLICITEN a través da PÁXINA WEB: https://www.igaxes.org

6.- O enchemento de formularios ou envío de correos electrónicos ou outras comunicacións a https://www.igaxes.org, implica o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes).

7.- Os datos persoais proporcionados ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) a través da súa páxina web, https://www.igaxes.org, non serán cedidos a ningunha empresa nin entidade, e só serán utilizados para dar cumprimento ás finalidades descritas anteriormente.

8.- INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) adoptou os niveis de seguridade adecuados aos datos que almacena e trata. Ademais, o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) instalou todos os medios e medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade dos datos, evitar a perda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos mesmos.

9.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, con arranxo ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable para o efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, ao INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) , Responsable do Ficheiro, á dirección: Rúa dá Muíña 24, 15703 SANTIAGO DE COMPOSTELA (A Coruña). Este servizo non terá custo algún para o solicitante.

10.- Cando un usuario accede á páxina web https://www.igaxes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) , o servidor onde se atopa aloxada dita páxina web recoñece automaticamente a dirección IP que ten asignada o computador que realiza a conexión, o día e a hora á que entrou, o día e a hora á que abandonou a conexión, e por que partes da páxina web moveuse. É necesario que o servidor onde se atopa aloxada a páxina web https://www.igaxes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) coñeza estes datos do computador do usuario porque ten que poder comunicarse con el para enviarlle datos solicitados polo usuario a través do navegador e que este poida velos na súa pantalla. Non é posible que desta forma o INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) poida coñecer datos persoais do usuario como, por exemplo, o seu nome, dirección, teléfono, etc. se non foi o propio usuario quen os facilitara.

11.- A páxina web https://www.igaxes.org do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes) utiliza cookies.

As cookies son pequenos arquivos que se almacenan no computador do usuario, pero non proporcionan información nin sobre o seu nome, nin sobre calquera outro Dato de Carácter Persoal.

O usuario pode configurar o seu navegador para que lle avise na súa pantalla de que vai recibir unha cookie. Se desexa máis información respecto diso, deberá consultar o menú de axuda do seu navegador. Se decide que o seu computador non almacene cookies, isto poderá restrinxir o acceso a determinadas zonas da páxina web do INSTITUTO GALEGO DE XESTIÓN PARA O TERCEIRO SECTOR (igaxes).

Uso de cookies

As cookies son ficheiros enviados a un navegador por medio dun servidor web para rexistrar as actividades do usuario no sitio web. As cookies utilizadas por www.igaxes.org son do tipo “ cookies de análise”. Esta web incorpora Google Analytics que crea as súas propias cookies utilizadas unicamente con fins estatísticos e de análises do comportamento dos usuarios ao utilizar esta web. Ao navegar e continuar no noso sitio web estarás a consentir o uso das cookies nas condicións contidas na presente Política de Cookies. Aqueles usuarios que non queiran recibir cookies ou queiran ser informados antes de que se almacenen no teu computador, poden configuralo a través do seguintes ligazóns onde atoparás a información oficial de cada navegador.

Aquellos usuarios que no quieran recibir cookies o quieran ser informados antes de que se almacenen en tu ordenador, pueden configurarlo a través de lo siguientes enlaces donde encontrarás la información oficial de cada navegador.

ChromeFirefoxSafari,  OperaInternet ExplorerAndroidWindowsPhoneBlackberry

Pode ver máis información sobre a política de privacidade de Google ( Analytics) en Política de Privacidade de Google Analytics

Dispós de máis información sobre as Cookies en: Wikipedia