Memorias e publicacións

O contido deste apartado engloba as publicacións propias de Igaxes3, pero tamén contén outros documentos que poden resultar de interese. Para coñecer polo miúdo as distintas actividades e proxectos desenvolvidos pola entidade nos últimos anos, recomendamos a consulta das memorias anuais de Igaxes3, dispoñibles para a descarga.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter