“O 47% da xuventude tutelada salta á vida adulta en situación precaria”

A fraxilidade das relacións familiares e a alta taxa de abandono escolar multiplica o risco dos mozos e mozas extutelados no seu paso á vida adulta, paso que na maioría das comunidades autónomas se fai de forma brusca unha vez cumpridos os 18 anos. Galicia é unha excepción, conta co programa Mentor para a axuda á transición e acompañamento dos mozos e mozas ata os 25 anos. Para construír o seu futuro, a xuventude tutelada precisa apoio intenso e, ante todo, que non os xulguen.

  • El Correo Gallego (17 de febreiro de 2017): El 47% de los jóvenes tutelados salta a la vida adulta en situación precaria. Consultar en liña ou pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter