Publicacións propias

  • Memoria Anual Igaxes3 2009. Memoria correspondente ao exercicio do ano 2009, que recolle todas  as actividades e accións realizadas por Igaxes3. Descargar en pdf
  • Memoria Anual Igaxes3 2008. Memoria correspondente ao exercicio do ano 2008, que recolle todas as actividades e accións realizadas por Igaxes3. Descargar en pdf
  • Estudo sobre a Cooperación de Galicia 2005. Dirección Xeral de Cooperación Exterior.
  • Estudio sobre a Situación Social e Necesidades Formativas das mulleres inmigrantes extracomunitarias residentes no Concello de Mos.
  • Informe sobre Atención aos nenos e nenas vítimas de violencia de xénero en Galicia.
  • Protocolo de Prevención e Intervención en situacións de violencia no eido escolar. Concello de Santiago.
  • Habilidades sociais para a busca de emprego.
  • Aprendendo a voar. Estudo para a análise dos Programas Mentor 15 dedicados ao proceso de socialización de adolescentes e mozos tutelados que alcanzaron a maioría de idade ou están preto dela.
  • O presente: unha alternativa de futuro: boas prácticas na atención a mozos en proceso de inserción socio laboral e autonomía.
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter