OUTRA DOCUMENTACIÓN DE INTERESE

EAPN ESPAÑA

Guía Metodolóxica de Participación

ASOCIACIÓNS

Lei Orgánica 01/2002 do Dereito de Asociación

CONTABLE

Real Decreto776/1998, do 30 de abril, polo que se aproban as normas de adaptación do Plan Xeral de Contabilidade ás Entidades sin ánimo de lucro.

Lei 49/2002, de 23 de dicembro, de réxime fiscal das entidades sin fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.

Real Decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o Reglamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sin fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenazgo.

Real Decreto 1515/2007, do 16 de novembro, polo que se aproba o Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas e os criterios contables específicos para microempresas. -Suplemento Plan Xeral de Contabilidade de Pequenas e Medianas Empresas PDF.

PROTECCIÓN DE DATOS

Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal.

Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, polo que se aproba o Reglamento de desenrolo da Lei Orgánica 15/1999

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter