ÁREA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA

REAL DECRETO 221/2008, do 15 de febreiro, polo que se crea e regula o Consello Estatal de Responsabilidade Social das Empresas.

Guías da Consellería de Traballo sobre Responsabilidade Social Empresarial

Guía de RSE General

Guía de RSE de Medioambiente

Guía de RSE de Desenvolvemento

Guía de RSE de Formación

Guía de RSE de Igualdade

Guía de RSE de Integración

Guía de RSE de Organización

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter