ÁREA DE INMIGRACIÓN

Lei Orgánica 4/2000, do 11 de xaneiro, Sobre Dereitos e Libertades dos Extranxeiros en España e a súa Integración Social.

Real Decreto 1162/2009, do 10 de xulio, polo que se modifica o Reglamento da Lei orgánica 4/2000, de 11 de xaneiro, sobre dereitos e libertades dos extranxeiros en España e a súa integración social.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter