COMBATER O FRACASO ESCOLAR PARA AFRONTAR A VIDA AUTÓNOMA

Cando alcanzan a maioría de idade os rapaces e rapazas tutelados teñen que estar preparados para a vida autónoma. Cunha taxa de fracaso escolar directamente relacionado coa exclusión social do 40%, hai que traballar intensamente cos servizos sociais e os colexios adaptándose a cada caso e traballando na inserción e na autonomía persoal.

  • La Voz de Galicia (11 de setembro de 2016): “Un rapaz tutelado non ten maior risco de ser un delincuente ca outro“. Consultar en liña ou en pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter