ANAQUIÑOS MATEMÁTICOS

Igaxes3 integra no seu Programa Aleida para prevención do fracaso escolar a iniciativa Anaquiños matemáticos xunto co Departamento de Didácticas Aplicadas da Facultade de Ciencias da Educación da USC. Esta pensada para que aquelas mozas e mozos con risco de abandono escolar que teñen dificultades en matemáticas, busca cambiar a súa percepción sobre esta materia mediante actividades atractivas que poidan aplicar fóra do entorno escolar. Teresa Fernández Blanco, profesora de Didáctica da Matemática da USC, explica en detalle esta iniciativa en La Voz de Galicia.

  • La Voz de Galicia (29 de decembro de 2016): “Saber resolver problemas prácticos vale más que aprender a calcular“. Consultar en liña ou en pdf
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter